วิถีไทย

เครื่องมือของใช้ล้านนา - จ้อง

เครื่องมือของใช้ล้านนา - จ้อง

ขันโตกดินเนอร์

เครื่องมือของใช้ล้านนา - ขันโตกดินเนอร์

 

อาหารล้านนา - แกงปลี (อ่าน “ แก๋งปี๋ ”)

อาหารล้านนา : แกงปลี (อ่าน “ แก๋งปี๋ ”)
 
ปลี คือปลีกล้วย ซึ่งหัวปลีที่นำมาแกงนั้นนิยมใช้ ปลีกล้วยใต้ หรือปลีกล้วยน้ำว้า เครื่องปรุง

อาหารล้านนา - แกงทูน ( อ่าน ” แก๋งตูน ”)

อาหารล้านนา : แกงทูน ( อ่าน ” แก๋งตูน ”)

Syndicate content