ดนตรีไทย

ยุคสมัยของดนตรีไทย

ยุคสมัยของดนตรีไทย จากอดีตกาลถึงอินเตอร์เน็ต
     ไพศาล  อินทวงศ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
         

เพลงดนตรีไทย


2:39 minutes (2.43 MB)
Syndicate content