การทำไร่หมุนเวียน

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-ไร่หมุนเวียนกะเหรี่ยง วิถีคนอยู่กับป่า

ไร่หมุนเวียนกะเหรี่ยง วิถีคนอยู่กับป่า

ปิยะ จรบุรี

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - เรื่องการทำไร่หมุนเวียน

ชนเผ่ากระเหรี่ยง : การทำไร่หมุนเวียน

การทำไร่หมุนเวียน

Syndicate content