เส้นใยปกาเกอญอ

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-เส้นใยปกาเกอญอที่ทอถัก จากอุ้มผางสู่แม่สะเรียง

เส้นใยปกาเกอญอที่ทอถัก จากอุ้มผางสู่แม่สะเรียง

Syndicate content