ข่าวของชาวกะเหรี่ยง

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-นศ.ชาวกะเหรี่ยงสู้ชีวิตจนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ

“ไม้” นศ.ชาวกะเหรี่ยงสู้ชีวิตจนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ

Syndicate content