โฮมสเตย์ ป่าละอูบน

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-โฮมสเตย์-ป่าละอูบน ธุรกิจบนสายสัมพันธ์"กะเหรี่ยง-กะหร่าง"

โฮมสเตย์-ป่าละอูบน ธุรกิจบนสายสัมพันธ์"กะเหรี่ยง-กะหร่าง"
คอลัมน์ สดจากประชาสังคม
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 16 ฉบับที่ 5632
เจริญ อาจประดิษฐ์

Syndicate content