พิธีกรรม

ความเชื่อภาคใต้ - พิธีไหว้แม่ย่านางเรือ

พิธีไหว้แม่ย่านางเรือ

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สุราษฎร์ธานี

ความเชื่อภาคใต้ - ลอยเรือชาวเล

ลอยเรือชาวเล

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สตูล

ความเชื่อภาคใต้ - พิศมร (ตะกรุด)

พิศมร (ตะกรุด) / ทิศมร / ทิดหมอน

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สงขลา

ความเชื่อภาคใต้ - แต่งงานกับนางไม้

แต่งงานกับนางไม้

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สงขลา

ความเชื่อภาคใต้ - การไหว้ศาลหลักเมือง

การไหว้ศาลหลักเมือง

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ระนอง

ความเชื่อภาคใต้ - ศาลพ่อตา

ศาลพ่อตา

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ระนอง

ความเชื่อภาคใต้ - ตือรี ดนตรีเพื่อรักษาคนป่วย

ตือรี ดนตรีเพื่อรักษาคนป่วย

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ยะลา

Syndicate content