พิธีกรรม ความเชื่อ

พิธีสรงน้ำพระที่บ้าน

พิธีสรงน้ำพระในบ้านที่บ้าน เป็นพิธีกรรมที่จะต้องกระทำเป็นประจำทุกปีในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสรงน้ำพระ โดยจะมีการทำความสะอาดองค์พุทธรูป หิ้งพระ มีการเปลี่ยนผ้าขาวรองพระ

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ

    การตั้งชื่อเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่เจ้าของชื่อ จึงต้องมีการเลือกใช้อักขระ พยัญชนะ ตามที่

เรือน - คติความเชื่อของภาคใต้

เรือน - คติความเชื่อของภาคใต้

ในการปลูกเรือนของคนภาคใต้เชื่อถือโชคลางเช่นกันเช่นห้ามปลูกเรือนบนจอมปลวกห้ามปลูกบ้านคร่อม
ตอไม้ห้ามสร้างบ้านบนทางสัญจร

กำเนิดแม่โพสก

กำเนิดแม่โพสพ เจ้าแม่แห่งข้าว

 

บัณฑิต ปิยะศิลป์ - [ 4 ต.ค. 48, 14:07 น. ]
อ้างอิง บทความจาก http://www.thaingo.org/cgi-bin/content/content2/show.pl?0334

    

Syndicate content