พิษณุโลก

ข้อมูลผ้าไทยภาคเหนือตอนล่าง - ผ้าเมืองพิษณุโลก

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพิษณุโลก

   “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วย ตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา”

Syndicate content