ลวดลายงูหรือนาคในผ้าไทโบราณ (2)

ลวดลายงูหรือนาคในผ้าไทโบราณ (2)

ภาพที่ 4 มัดหมี่ไทอีสาน ลายงูเลื้อย          

 

  

ลวดลายงูหรือนาคในผ้าไทโบราณ (1)

ลวดลายงูหรือนาคในผ้าไทโบราณ

Syndicate content