ผ้าไทโบราณ

จุลกฐินในพื้นถิ่นภูไท

จุลกฐินในพื้นถิ่นภูไท

ผืนผ้าบนกี่ค่อย ๆ ทอได้เป็นผืน กี่ที่เสร็จเรียบร้อยก็นำลงมาตัดเย็บเป็นผ้าจีวร ผ้าสบง ผ้าอังสะ ผ้าสังฆาฏิ ผ้ารัดประคต และผ้าห่ม พระประธานอีก 1 ผืน

ลวดลายงูหรือนาคในผ้าไทโบราณ (2)

ลวดลายงูหรือนาคในผ้าไทโบราณ (2)

ภาพที่ 4 มัดหมี่ไทอีสาน ลายงูเลื้อย          

 

  

ลวดลายงูหรือนาคในผ้าไทโบราณ (1)

ลวดลายงูหรือนาคในผ้าไทโบราณ

Syndicate content