ประเพณีทอผ้า

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (4)

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (4)

รูปลักษณ์ของลายหลักและลายประกอบบนผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแพร่ 

ลายประกอบ (ต่อ)

12.ขอ

 

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (3)

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (3)

รูปลักษณ์ของลายหลักและลายประกอบบนผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแพร่ 

ลายประกอบ (ต่อ)

4.นกเข้าโพรง

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (2)

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (2)

รูปลักษณ์ของลายหลักและลายประกอบบนผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแพร่ 

ลายหลัก (ต่อ)

6.ขอไล่

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (1)

จกเมืองลองของดีเมืองแป้

รูปลักษณ์ของลายหลักและลายประกอบบนผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแพร่

นกคู่กินน้ำฮ่วมต้น


ขอประแจ


นกคู่กินน้ำฮ่วมต้นในสระน้ำ

Syndicate content