ส.ส.ส.

เส้นทางสร้างสุข

Watch this video!

เส้นทางสู่ความสำเร็จปี 49, บทพิสูจน์พลังเข้มแข็งของภาคีสุขภาวะ

NEW YEAR NEW TREND (Robert Eastland)


1:53 minutes (2.58 MB)

ร่วมขับร้อง : คีตศิลปินกรมประชาสัมพันธ์ : วงดนตรีสโมสรนักเพลง

เรียบเรียงเสียงประสาน : นคร ถนอมทรัพย์ : ปรีดา จรัสวัฒน์

ปีใหม่ปลอดเหล้า (กิตติพงศ์ ศรีส้มป่อย)


2:51 minutes (3.92 MB)

ร่วมขับร้อง : คีตศิลปินกรมประชาสัมพันธ์ : วงดนตรีสโมสรนักเพลง

เรียบเรียงเสียงประสาน : นคร ถนอมทรัพย์ : ปรีดา จรัสวัฒน์

60 ปี พ่อหลวงครองราชย์ (อภิสิทธิ์-ศุภาศรณ์)


2:45 minutes (3.79 MB)

ร่วมขับร้อง : คีตศิลปินกรมประชาสัมพันธ์ : วงดนตรีสโมสรนักเพลง

เรียบเรียงเสียงประสาน : นคร ถนอมทรัพย์ : ปรีดา จรัสวัฒน์

60 ปี ทำดีไม่ต้องลงทุน


1:47 minutes (2.46 MB)

ร่วมขับร้อง : คีตศิลปินกรมประชาสัมพันธ์ : วงดนตรีสโมสรนักเพลง

เรียบเรียงเสียงประสาน : นคร ถนอมทรัพย์ : ปรีดา จรัสวัฒน์

60 ปี พ่อหลวงครองราชย์ (นคร-โฉมฉาย)


2:39 minutes (3.65 MB)

ร่วมขับร้อง : คีตศิลปินกรมประชาสัมพันธ์ : วงดนตรีสโมสรนักเพลง

เรียบเรียงเสียงประสาน : นคร ถนอมทรัพย์ : ปรีดา จรัสวัฒน์

60 ปี ใต้ร่มพระบารมี (นคร-โฉมฉาย)


2:46 minutes (3.81 MB)

ร่วมขับร้อง : คีตศิลปินกรมประชาสัมพันธ์ : วงดนตรีสโมสรนักเพลง

เรียบเรียงเสียงประสาน : นคร ถนอมทรัพย์ : ปรีดา จรัสวัฒน์

จิงเกิลมาร์ช 60 ปี 60 ล้านความดี (หมู่)


0:29 minutes (693.34 KB)

ร่วมขับร้อง : คีตศิลปินกรมประชาสัมพันธ์ : วงดนตรีสโมสรนักเพลง

เรียบเรียงเสียงประสาน : นคร ถนอมทรัพย์ : ปรีดา จรัสวัฒน์

จิงเกิลโซล 60 ปี 60 ล้านความดี (หมู่)


0:40 minutes (932.98 KB)

ร่วมขับร้อง : คีตศิลปินกรมประชาสัมพันธ์ : วงดนตรีสโมสรนักเพลง

เรียบเรียงเสียงประสาน : นคร ถนอมทรัพย์ : ปรีดา จรัสวัฒน์

Syndicate content