คุณภาพชีวิต

พฤติกรรมของผู้ใหญ่กับความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตอนาคตของเด็ก - ศ.ระพี สาคริก

ชื่อเต็มของบทความ คือ

พฤติกรรมของผู้ใหญ่กับความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตอนาคตของเด็กคือสื่อการศึกษาที่มี อิทธิพลเหนือสื่อการศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc2)(3/3)


30:27 minutes (27.88 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน"
ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช)
วันที่ 6 กันยายน 2544
(แผ่นที่ 2/2)

คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc2)(2/3)


12:58 minutes (11.88 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน"
ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช)
วันที่ 6 กันยายน 2544
(แผ่นที่ 2/2)

คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc2)(1/3)


17:37 minutes (16.14 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน"
ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช)
วันที่ 6 กันยายน 2544
(แผ่นที่ 2/2)

คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc1)(2/2)


33:22 minutes (30.55 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน"
ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช)
วันที่ 6 กันยายน 2544
(Part 2/2)

คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc1)(1/2)


30:34 minutes (27.98 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก บรรยายเรื่อง "คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน" ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช) วันที่ 6 กันยายน 2544 (Part 1/2)

Syndicate content