ผ้าจังหวัดนครนายก

ผ้าไทยภาคกลาง - จังหวัดนครนายก

ผ้าทอลายดอกสุพรรณิกา
Dok-Supannika pattern woven cloth

Syndicate content