วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C4.HTML

ผ้าทอลายดอกสุพรรณิกา
Dok-Supannika pattern woven cloth


ที่จังหวัดนครนายกไม่ปรากฎหลักฐานการทอผ้า จนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ที่ตำบลเกาะหวาย อำเภอ ปากพลีมีการอนุรักษ์การทอผ้าโดยเจ้าอาวาสวัดฝั่งคลองได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทอผ้าขึ้นและมี การรวมกันจัดตั้ง "กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านไทยพวน" ผ้าที่ทอจะเป็นผ้าฝ้าย เช่น ลายไทย ลายกุญแจ ลายมัดหมี่ และลายดอกสุพรรณิกา เป็นต้น

    Nakhon Nayok

In Kor-Wai Sub-district of Pak Phli District, the abbot of Fung-Kling Temple preserved traditional weaving by educating and training villagers in weaving of traditional Thai cloth. In B.E. 2542, he arranged traditional weaving training sessions and established a weaving group called "Ban Thai Paun weaving group" They produced cotton cloth in various patterns, including the Thai, Kun-Jae (Key), Mud-Mee and Dok Supannika patterns.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค