เรือนไทยภาคกลาง

ข้อห้ามในการปลูกสร้างเรือนไทย

5. ข้อห้ามในการปลูกสร้างเรือน

1. บันไดห้ามใช้จำนวนขั้นคู่ (ต้องเป็นขั้นคี่ นับเฉพาะขั้น ไม่นับพื้นหรือชานพัก)

2. บันไดไม่ลงไปทางทิศตะวันตก

3. ไม่หันหัวนอนไปทางทิศตะวันตก

ฤกษ์ยามสร้างเรือนไทยความเชื่อแต่โบราณ


4. ฤกษ์ยามและวิธีการก่อสร้างตามความเชื่อถือแต่โบราณ

1. ผู้ใดปลูกเรือนในเดือนอ้าย ย่อมจักได้เป็นเศรษฐี ทรัพย์สินเพิ่มพูนมี เพราะเดือนนี้อุดมผล

องค์ประกอบเรือนไทยภาคกลาง

2.องค์ประกอบเรือนไทยภาคกลาง

องค์ประกอบต่างๆ ของบ้านทรงไทย

องค์ประกอบต่างๆ ของบ้านทรงไทยหรือเรือนไทยภาคกลาง ที่สำคัญ มีดังนี้

1. งัว

Syndicate content