เรือนไทยในวิถีไทย - ข้อมูลสืบสานความเป็นไทย ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/06/2009
ที่มา: 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompunya/book3/default.aspx

เรือนไทยในวิถีไทย


สารบัญ

      The Prototype of Thai Houses

      Thai Houses in Thai Communities

      Typical Thai Houses in the Central Region

      Typical Northern-Style Houses

      Typical Northeastern-Style Houses

      Typical Southern-Style Houses

ขอขอบคุณและอ้างอิงแหล่งที่มา : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompunya/book3/default.aspx

* หมายเหตุ ข้อมูลนี้เว็บไซต์ openbase เพียงทำหน้าที่ link นำผู้ใช้ไปยังแหล่งข้อมูล หากท่านประสงค์นำข้อมูลไปใช้ต่อโปรดขออนุญาตไปยังเจ้าของข้อมูลตามระบุแหล่ง ที่มา และปฏิบัติตามที่เจ้าของข้อมูลระบุเงื่อนไขในการเผยแพร่