MS Word (doc)

รวมตำนานล้านนา ชุดที่ 4

รวมตำนานล้านนา ชุดที่ 4

1 ตำนานวัดป่าแดงเชียงตุง  เรียบเรียงโดย บำเพ็ญ ระวิน

2 ตำนานแม่ธรณี  เรียบเรียงโดย พรรณเพ็ญ เครือไทย

3 ตำนานแม่ระมิงไชย  เรียบเรียงโดย บำรุง บารมี

รวมตำนานล้านนา ชุดที่ 3

รวมตำนานล้านนา ชุดที่ 3

1 ตำนานดอยเต่า  เรียบเรียงจาก บรรยายสรุปข้อราชการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.๒๕๓๙

2 ตำนานมังราย เชียงใหม่ เชียงตุง  เรียบเรียงโดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว

รวมตำนานล้านนา ชุดที่ 2

รวมตำนานล้านนา ชุดที่ 2

1 ตำนานลำพูน  เรียบเรียงโดย บำเพ็ญ ระวิน

2 ตำนานอาฏานาฏิยปริตร  เรียบเรียงโดย ไข่มุก อุทยาวลี

3 ตำนานเทวดาอันเอาฅนเข้าถ้ำเมืองละพูน เรียบเรียงโดย บำเพ็ญ ระวิน

รวมตำนานล้านนา ชุดที่ 1

รวมตำนานล้านนา ชุดที่ 1

1 ตำนาน  เรียบเรียงโดย อุดม รุ่งเรืองศรี

2 ตำนานสี่เกลอ  เรียบเรียงโดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 6

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 6

เรื่องที่ 1 นางอูเปียมกับสามลอ(นิทานชาวไทเขิน)

เรื่องที 2 เชียงเหมี้ยงฅ่ำพระยา(นิทานชาวไทยวน)

เรื่องที่ 3 ชาตาบ่ากอกแห้ง(นิทานชาวไทยวน)

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 5

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 5

เรื่องที่ 1 นางไข่ฟ้า(นิทานชาวไทเขิน)

เรื่องที 2 นางปลามุง(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที่ 3 นางงูอม

เรื่องที่ 4 ผีม้าบ้อง(นิทานชาวไทยวน)

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 3

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 3

เรื่องที่ 1 อะลองมดส้ม(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที 2 ตาบอดสองสหาย(นิทานชาวไทลื้อ)

เรื่องที่ 3 ไอ่ยี่กั่นพร้า(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที่ 4 ไอ่เปลี่ยกับไอ่ตา,(นิทานชาวไทยวน)

Syndicate content