มอญ (Mon)

ประวัติศาสตร์มอญ - มอญทวารวดี ชาวบน หรือ ชาวญะฮ์กูรร์

มอญทวารวดี ชาวบน หรือ ชาวญะฮ์กูรร์
นายปันละ  NAI PAN HLA

เหตุที่มอญอพยพ โดย ม.ร.ว คึกฤทธิ์ฯ

เหตุที่มอญอพยพ
ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช

   จัดแจงแต่งกายพลายชุมพล
แปลงตนเป็นสมิงมอญใหม่

ประวัติศาสตร์มอญ - มอญ ต้นตออารยธรรมอุษาคเนย์

มอญ - ต้นตออารยธรรมอุษาคเนย์
ศูนย์พม่าศึกษา

ประวัติศาสตร์มอญ - มอญ เป็นชาติเก่าแก่ที่สุด ?

มอญ เป็นชาติเก่าแก่ที่สุด ?     

มอญ
น.อ.สมภพ ภิรมย์ ร.น. ราชบัณฑิต


หงส์

ประวัติศาสตร์มอญ - มอญ ชนชาติบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ

มอญ ชนชาติบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ


แผนที่ประเทศไทย

ประวัติศาสตร์มอญ - อาณาจักรทวารวดี (มอญโบราณ)

ประวัติศาสตร์มอญ - อาณาจักรทวารวดี (มอญโบราณ)

อาณาจักรทวารวดี
(พุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๖)

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - มอญคั่ง

มอญคั่ง

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   ปทุมธานี
ช่วงเวลา วันขึ้น ๘ ค่ำ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (ประมาณเดือนตุลาคม) ระยะเวลาจัดงาน ๘ วัน

  • ความสำคัญ

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - มอญร้องไห้

มอญร้องไห้

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   ปทุมธานี
ช่วงเวลา เมื่อมีการสูญเสียบิดา มารดา บุตร ภรรยา ญาติพี่น้อง

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - มอญรำ

มอญรำ

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   ปทุมธานี
ช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับการจัดงานศพ ซึ่งเจ้าภาพจะกำหนดวันสวดพระอภิธรรมศพ

  • ความสำคัญ
Syndicate content