มอญ (Mon)

แบบเรียนภาษามอญ - บทที่ 2/13 พยัญชนะอโฆสะสะกดแม่กอน

แบบเรียนภาษามอญ - บทที่ 2/13 พยัญชนะอโฆสะสะกดแม่กอน

ฟังเสียงและอ่านจากต้นฉบับได้ที่ :http://www.monstudies.com/show_content.php?topic_id=269&main_menu_id=27

 

แบบเรียนภาษามอญ - บทที่ 2/9 แบบฝึกอ่านคำในแม่กัง

แบบเรียนภาษามอญ - บทที่ 2/9 แบบฝึกอ่านคำในแม่กัง

อ้างอิงต้นฉบับ : http://www.monstudies.com/show_content.php?topic_id=260&main_menu_id=27

 

Syndicate content