มอญ (Mon)

ขนมมอญ - กะละแมรามัญ

กะละแมรามัญ
องค์ บรรจุน


กะละแมรามัญวัดศรัทธาธรรม บางจะเกร็ง สมุทรสงคราม

พิธีกรรมเกี่ยวกับพิธีศพมอญ คัมภีร์กาละกาลี

พิธีกรรมเกี่ยวกับพิธีศพมอญ คัมภีร์กาละกาลี


ปราสาทงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสาครกิจโกศล วัดเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร

Syndicate content