ลายผ้า

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00070 ผ้าห่มขาว

ลำดับที่ 00070 ผ้าห่มขาว

ลำดับที่ :  00070

รหัส :  01-26-03-000070

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มขาว

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 112

ยาว :  183

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00069 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ 00069 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ :  00069

รหัส :  01-26-03-000069

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มลาย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 100

ยาว :  197

สูง :  0

ราคา :  900.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00068 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ 00068 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ :  00068

รหัส :  01-26-03-000068

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มลาย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 100

ยาว :  197

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00067 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ 00067 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ :  00067

รหัส :  01-25-01-000067

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่,จก,ขิด

ขนาด กว้าง : 73

ยาว :  94

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00066 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00066 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00066

รหัส :  01-24-01-000066

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และจก

ขนาด กว้าง : 61

ยาว :  96

สูง :  0

ราคา :  1000.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00065 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00065 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00065

รหัส :  01-24-01-000065

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และจก

ขนาด กว้าง : 61

ยาว :  94

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00064 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00064 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00064

รหัส :  01-24-01-000064

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่

ขนาด กว้าง : 67

ยาว :  91

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินวิจัยปี 2544

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00063 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ 00063 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ :  00063

รหัส :  01-23-07-000063

ชื่อผ้า :  หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 51

ยาว :  52

สูง :  33

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  บริจาค

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00062 เสื้อขาว (2)

ลำดับที่ 00062 เสื้อขาว (2)

ลำดับที่ :  00062

รหัส :  01-22-06-000062

ชื่อผ้า :  เสื้อขาว (2)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 50

ยาว :  58

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00061 เสื้อขาว (1)

ลำดับที่ 00061 เสื้อขาว (1)

ลำดับที่ :  00061

รหัส :  01-22-06-000061

ชื่อผ้า :  เสื้อขาว (1)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 52

ยาว :  55

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน