ลายผ้า

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00036 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ 00036 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ :  00036

รหัส :  01-13-07-000036

ชื่อผ้า :  หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 32

ยาว :  52

สูง :  33

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00035 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ 00035 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ :  00035

รหัส :  01-13-07-000035

ชื่อผ้า :  หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 31

ยาว :  52

สูง :  33

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00032 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ 00032 ผ้าห่มลาย


ลำดับที่ :  00032
รหัส :  01-11-03-000032

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มลาย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้าย

ขนาด กว้าง :  100

ยาว :  150

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00031 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ 00031 ผ้าห่มลาย


ลำดับที่ :  00031
รหัส :  01-11-03-000031

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มลาย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้าย

ขนาด กว้าง :  89

ยาว :  183

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00030 ผ้าโจงกระเบนพื้น (2)

ลำดับที่ 00030 ผ้าโจงกระเบนพื้น (2)

 

ลำดับที่ :  00030
รหัส :  01-10-02-000030

ชื่อผ้า :  ผ้าโจงกระเบนพื้น (2)

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง :  92

ยาว :  287

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน