ลายผ้า

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00019 ซิ่นหมี่น้อย

ลำดับที่ 00019 ซิ่นหมี่น้อย

 

ลำดับที่ :  00019

รหัส :  01-04-01-000019

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และจก

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  93

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00018 ซิ่นหมี่น้อย

ลำดับที่ 00018 ซิ่นหมี่น้อย


ลำดับที่ :  00018

รหัส :  01-04-01-000018

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และจก

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  100

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00017 ซิ่นหมี่น้อย

ลำดับที่ 00017 ซิ่นหมี่น้อย


ลำดับที่ :  00017

รหัส :  01-04-01-000017

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  ขิด มัดหมี่ จก

ขนาด กว้าง :  151

ยาว :  100

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00016 ซิ่นหมี่น้อย

ลำดับที่ 00016 ซิ่นหมี่น้อย


ลำดับที่ :  00016

รหัส :  01-04-01-000016

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และการจก

ขนาด กว้าง :  135

ยาว :  95

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00015 ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นดำ

ลำดับที่ 00015 ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นดำ

ลำดับที่ :  00015

รหัส :  01-04-01-000015

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย ตีนซิ่นดำ

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่

ขนาด กว้าง :  158

ยาว :  85

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00014 ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นสีดำ

ลำดับที่ 00014 ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นสีดำ

ลำดับที่ :  00014

รหัส :  01-04-01-000014

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นสีดำ

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และขิด

ขนาด กว้าง :  142

ยาว :  98

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00013 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ 00013 ซิ่นหมี่ตา


ลำดับที่ :  00013

รหัส :  01-03-01-000013

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ ลายนาค

ขนาด กว้าง :  154

ยาว :  99

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00012 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ 00012 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ :  00012

รหัส :  01-03-01-000012

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ ลายนาค

ขนาด กว้าง :  160

ยาว :  100

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00011 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ 00011 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ :  00011

รหัส :  01-03-01-000011

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ ลายนาคสลับหงส์

ขนาด กว้าง :  135

ยาว :  98

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00010 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ 00010 ลำดับที่ 00010 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ :  00010

รหัส :  01-03-01-000010

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ ลายนาค+หมี่สลี่

ขนาด กว้าง :  147

ยาว :  93

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน