วัฒนธรรมมอญ

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

มอญ เม็ง ตะเลง รามัญ

มอญ เม็ง ตะเลง รามัญ
องค์ บรรจุน

มอญ เป็นชนชาติเก่าแก่ในแหลมสุวรรณภูมิ อยู่ในตระกูลมอญ-เขมร  มีการเรียกชื่อชนชาติต่าง ๆ กันออกไป ได้แก่ มอญ เม็ง ตะเลง รามัญ

เพลงโนเน (เพลงในวงขนมจีน)

เพลงโนเน (เพลงในวงขนมจีน)     
คัดจากเว็บไซต์บ้านขนมจีน


ตำแป้งขนมจีน ของคนมอญสามโคก ปทุมธานี

ผู้หญิงมอญ (สังขละ) วิถีชีวิต จารีตประเพณี สู่ อัตลักษณ์แห่งชาติ

ผู้หญิงมอญ (สังขละ) วิถีชีวิต จารีตประเพณี สู่ อัตลักษณ์แห่งชาติ
โดย...สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


สาวมะละแหม่ง