ตอนที่ 50 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในกรุงปราก


2:34 minutes (1.47 MB)

ตอนที่ 43 : โครงการความช่วยเหลือไทย - เคนยา


2:14 minutes (1.28 MB)

ตอนที่ 27 : งาน Thailand Festival ณ กรุงธากา


2:01 minutes (1.16 MB)

คนไทยใต้ฟ้ากว้าง

เครือข่ายชุมชนไทยในสหรัฐ

Watch this video!

การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในยุโรป

Watch this video!
Syndicate content