ธรรมชาติ (286)

กล้วยไม้สำหรับตัดดอก - ระพี สาคริก

กล้วยไม้สำหรับตัดดอกโดยระพี สาคริก

การเลี้ยงหวายขนาดออกดอก

การเลี้ยงหวายขนาดออกดอก
- โรงเรือนสำหรับเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย
- ภาชนะปลูก
- เครื่องปลูก
- การขยายพันธุ์
- วิธีปลูกหวายขนาดออกดอก
- การให้น้ำ
- การให้ปุ๋ย
- ดอกหวายเพื่อการค้า

กล้วยไม้ - ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

เพื่อมูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า - ระพี สาคริก

การดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า - ระพี สาคริก

เกาะโอกินาวา กับ อนาคตของวงการกล้วยไม้ไทย - ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

ร่วมใจกันจัดพิมพ์โดย
- สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
- สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
- สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชูปถัมป์
- สมาคมแคทลียาแห่งประเทศไทย

หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป - ระพี สาคริก

หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป โดยศ.ระพี สาคริก

เนื้อหา
- แฟกเตอร์ที่บังคับการเจริญเติบโตของต้นไม้
- ธาตุสำคัญที่เป็นอาหารของต้นไม้
- ประเภทของปุ๋ย

สู่แดนมนุษยกินคน เพื่อศึกษากล้วยไม้พื้นบ้านกับชีวิตคนท้องถิ่น - ระพี สาคริก

สู่แดนมนุษยกินคน เพื่อศึกษากล้วยไม้พื้นบ้านกับชีวิตคนท้องถิ่น
ผู้เขียน ระพี สาคริก

เพียงข้าวเมล็ดเดียว - ระพี สาคริก

เพียงข้าวเมล็ดเดียว - ระพี สาคริก

พันธุ์กล้วยไม้ที่น่าสนใจ - ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

พันธุ์กล้วยไม้ที่น่าสนใจ โดยศาสตราจารย์ระพี สาคริก

Syndicate content