อาหารล้านนา - แกงกระด้าง (อ่านว่า “ แก๋งกะด้าง / แก๋งขะด้าง)

อาหารล้านนา : แกงกระด้าง (อ่านว่า “ แก๋งกะด้าง / แก๋งขะด้าง)

อาหารล้านนา - แกงฮังเล (อ่าน ” แก๋งฮังแล ”)

อาหารล้านนา : แกงฮังเล (อ่าน ” แก๋งฮังแล ”)

   

อาหารล้านนา - ลาบ

อาหารล้านนา : ลาบ

   

อาหารล้านนา - ไส้อั่ว (ไส้กรอก)

อาหารล้านนา : ไส้อั่ว ( ไส้กรอก )

 

Syndicate content