การละเล่นพื้นบ้านและนาฏศิลป์ (381)

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - หมาชิงมุม : การละเล่นของเด็ก

หมาชิงมุม (การละเล่นของเด็ก)

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ภูเก็ต

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - เป่ากบ : การละเล่นของเด็ก

เป่ากบ : การละเล่นของเด็ก

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  พังงา

  • อุปกรณ์และวิธีการเล่น

อุปกรณ์
๑. ยางวง (ยางเส้น) วงใหญ่ หรือวงเล็กก็ได้ แล้วแต่ความชอบและความถนัด

Syndicate content