วัฒนธรรมไทย

ประเพณีท้องถิ่นใต้ - พิธีโกนผมไฟของมุสลิม

พิธีโกนผมไฟของมุสลิม

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด     สตูล

ช่วงเวลา หลังจากทารกคลอดได้ ๗ วัน

ประเพณีท้องถิ่นใต้ - การแต่งงานมุสลิม

การแต่งงานมุสลิม

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด     สตูล
ช่วงเวลา ไม่จำกัดเวลา

ประเพณีท้องถิ่นใต้ - ลอยแพ

ลอยแพ
ภาค     ภาคใต้
จังหวัด     สงขลา

ช่วงเวลา เมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย

  • ความสำคัญ

รักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Syndicate content