การช่วยเหลือดูแลหญิงไทยประสบปัญหาในประเทศต่างๆของภูมิภาคยุโรป

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
23/11/2007
ที่มา: 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ไฟล์แนบขนาด
1.doc32.5 KB