ที่ตั้งแผนที่กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
22/11/2007
อาคารวังสราญรมย์
ที่มา: 
กระทรวงการต่างประเทศ