วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/A3.HTML

ผ้าพื้นเมืองเชียงแสน ลายดอกขอเครือ (เกี่ยวขอ)
Dok-Kor-Kreu pattern cotton

ราษฎรจังหวัดเชียงรายทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย รวมทั้งผ้าปักชาวเขา และมีการประยุกต์ลวดลายต่างๆ ราษฎรตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น และตำบลตับเต่า อำเภอเทิง ทอผ้าที่เป็นผ้าทอและผ้าปักลายม้ง

นอกจากนี้ บ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย ทอทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองเชียงแสน ผ้าทอไทลื้อ ผ้าปักชาวเขาบ้านใหม่พัฒนา ที่อำเภอเชียงแสน อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ ซึ่งมีลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายดอกขอเครือ (เกี่ยวขอ) ลายน้ำไหล ลายดอกอีบี้ เป็นต้น

    Chiang Rai

The villagers in Chiang Rai weave silk and cotton and also produce beautiful hilltribe embroidery, in patterns that continue to evolve.
The villagers of Bor Sub-district in Wiang Kaen District and Tub-Tao Sub-district in Thoeng District weave and do embroidery in the Hmong style.
Throughout the province there are numerous villages where women weave silk, cotton, and the traditional cloth of Chiang-Saen and Thai-Lue, as well as various styles of hilltribe embroidery in Ban-mai Pathana. These encompass various patterns, including Kor-Kreu, Nam-Lai and Dok-E-Bee in Chiang Saen, Khun Tan, and Chiang Khong Districts.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค