ผ้าภาคเหนือ

ผ้าไทยภาคเหนือ - จังหวัดอุตรดิตถ์

    ผ้าซิ่นฝ้ายลายประยุกต์
Applied pattern Sin cotton

ผ้าไทยภาคเหนือ - จังหวัดสุโขทัย

ผ้าซิ่นต่อตีนจกลาย 16 ตะขอ
Tin-Jok "Pha-sin" in 16-Tar-Kor pattern

ผ้าไทยภาคเหนือ - จังหวัดลำพูน

    ผ้ายกดอกลายพุ่มข้าวบินฑ์
Phum-Kaow-Bin pattern, Yok Dok cloth

ผ้าไทยภาคเหนือ - จังหวัดแพร่

    ผ้าตีนจกลายนกกินน้ำร่วมกัน
Tin-Jok cloth in the Nok-Kin-Num-Ruam-Kan pattern

ภูมิปัญญาในอดีตของบรรพบุรุษชาวจังหวัดแพร่นิยมปลูกฝ้าย หม่อน และเลี้ยงไหม สำหรับนำมาทอผ้าไว้ใช้ในครอบครัว

ผ้าไทยภาคเหนือ - จังหวัดพิษณุโลก

    ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายดอกบีบ
Cotton Mud-Mee in the Dok-Peeb pattern

Syndicate content