วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/A3.HTML

   ผ้าตีนจก ลายเชียงแสน หงส์บี้
Chiang Saen Hong Bee pattern and Tin-Jok

ตำบลบ้านจันทร์และตำบลแจ่มหลวง ทอผ้าพื้นเมืองกะเหรี่ยง มีลวดลายต่างๆ เช่น ลายพื้นเมืองของชนเผ่าปกะญอ และผ้าปักลูกเดือย
นอก จากนี้ ยังมีตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด บ้านดอนเปา อำเภอแม่วาง และตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อยทอผ้าตีนจก ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าปัก ซึ่งมีลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายดี (ดอกแก้ว) ลายแซง ลายพื้นบ้าน ชาวไทยกะเหรี่ยง ลายโบราณ (ลายก้างปลา) ลายขันเสี้ยมส้ม ลายโบราณ ลายดอกรัก เป็นต้น

Chiang Mai

Karen traditional woven fabric in various patterns such as the Pa-Kra- Yor traditional pattern are woven at Ban Chan and Jam-Luang Sub-districts. They also do tribal embroidery.
Weaving of Tin-Jok, naturally dyed, and cotton cloth as can be found in various patterns such as Dee (Dok-Kaew), Sang, Karen traditional, ancient (Kang-Pla), Kan-Sien-Som and Dok-Rak, at Tha Pla Sub-district in Mae Chaem District, Mae-Soy Sub-district in Chom Thong District, Na-Kor-Ria Sub-district in Hot District, Ban Don Pao in Mae Wang District, and Mae Tuen Sub-district in Om Koi District. These areas also produce embroidery.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค