วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/A4.HTML

   ผ้าฝ้ายลายดอกปีกค้างคาว
Dok-Peek-Khang-Kao pattern cotton

ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ มีการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายดอกปีกค้างคาว ลายดอกพิกุล ลายราชวัตร ลายดอกแก้ว นอกจากนี้ ยังมีการทอผ้าอื่น เช่น ผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าทอกะเหรี่ยงประยุกต์ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมืองกะเหรี่ยง และผ้าปักชาวเขา ตามอำเภอต่าง ๆ อำเภอท่าสองยาง อำเภอสามเงา

    Tak

Villagers of the Ruam-Thai-Pattana Sub-district in Phop Phra District weave silk and cotton in a variety of patterns, including Peek-Khang-Kao, Dok Pikul, Rat-Chawat and Dok-Kaew.
Woven Karen cloth and hilltribe embriodery can be found in Tha Song Yang and Sam Ngao Districts.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค