วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/A6.HTML

    ผ้าไหมลายน้ำไหล
Nam-Lai pattern cotton

ราษฎรตำบลภูคา อำเภอปัว และตำบลใกล้เคียงทอผ้าตีนจก ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าซิ่น ผ้ามัดก่าน ผ้าปักชาวเขา ฯลฯ มีลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายน้ำไหล ลายน้ำไหลไทลื้อ ลายน้ำไหลผสมลายจกดอกเล็ก ลายยกดอกลายสายฝน ลายลื้อ ลายโบราณ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีผ้าปักลายม้ง ผ้าทอใยกัญชาของบ้านมณีพฤกษ์และบ้านปางแก อำเภอทุ่งช้าง และมีผ้าทอพื้นเมือง ผ้าตีนจก ตามอำเภอ ต่าง ๆ อำเภอเมือง อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา อำเภอทุ้งช้าง เป็นต้น

    Nan

The villagers from Pu-Ka Sub-district and surrounding areas weave Tin-Jok traditional fabrics, "Pha-Sin" , and Mud-Kan cloth in several patterns such as Nam-Lai, Nam-Lai-Thai-Lue, blended Nam-Lai, Jok, Sai-Fon, Lue, as well as ancient patterns. They also produce the fine hilltribe embroidery.
Hmong embroidery and Yai-kan-Cha cloth is produced at Ban Manee Phuke and Ban Pang Kae. The traditional fabric Tin-Jok can also be found in Mueang, Tha Wang Pha, Wiang Sa and Thung Chang Districts.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค