วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/A7.HTML

ผ้าฝ้ายทอมือไทลื้อ
Thai-Lue Hand-woven cotton

ผ้าทอไทลื้อ นับเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผ้าตัดเสื้อ ผ้าถุง ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ ซึ่งมีลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายขิด ลายน้ำไหล และลายจก เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการทำผ้าบาติกที่ตำบลทุ่งกล้วย กิ่งอำเภอภูซาง และผ้าซิ่นฝ้ายทอมือที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ
   
Phayao

Thai-Lue cloth is a fabric unique to the Thai-Lue people in Chiang Kham district and can be used in a variety of items, such as clothing, women's thaditional wrap-around skirt ("Patung") and bedspreads. The cloth is woven in numerous patterns, such as Khid, Nam-Lai and Jok.

Additionally, at the Tung Kluy Sub-district in Phu Sang Districts, batik is produced. The Chiang-Ban Sub-district in Chiang Kham District also makes cotton hand-woven cloth.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค