วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/A10.HTML

    ผ้าฝ้ายลายดอกพุด
Dok-Phud pattern cotton

    ผ้าทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ผ้าทอบ้านเฉลียงลับ อำเภอเมือง ทอผ้าด้วยวิธีการมัดหมี่ ซึ่งมีทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย ลักษณะเด่น คือ ลวดลายที่สวยงาม มีฝีมือประณีต และผ้าทอบ้านวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ ซึ่งทอผ้าด้วยวิธีการมัดหมี่และยกดอก มีทั้งผ้าไหมและ ผ้าฝ้าย อาทิ ลายดอกพุด

นอกจากนี้ ยังมีการทอผ้าซิ่นมุก ที่ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก ผ้าไหมและผ้าฝ้ายมัดหมี่ที่ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มเก่า มีลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายดอกหมาก ลายดอกพิกุล ลายน้ำไหล

    Phetchabun

The well-known woven cloths of Phetchabun come from Ban Cha leang Lub in Mueang District; this village weaves using the Mud-Mee process to produce silk and cotton fabric. The province has unique designs and craftsmanship is excellent, especially at Ban Wang Bod in Nong Phai District, where weavers produce silk or cotton Mud-Mee and Yok -Dok.
Pha-Sin-Muk is produced at Ban Tew Sub-district in Lom Sak District, and Mud-Mee silk at Nam-Soon Sub-district in Lom Kao District, woven in several patterns, including Dok-Mark, Dok-Pikul, Nam-Lai and Dok-Phud.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค