วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/A12.HTML

    ผ้าม้ง
Hmong cloth

ราษฎรบ้านสันติสุข ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง มีการทอผ้าไหม และที่บ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงทอผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผ้าทอพื้นบ้านคะปวงและผ้าทอพื้นเมืองกะเหรี่ยง และยังมีผ้าม้ง ที่งดงามและมีชื่อเสียงของจังหวัด

นอกจากนี้ ยังพบการทอผ้าตามอำเภอต่าง ๆ อีกเช่น อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอปาย เป็นต้น

    Mae Hong Son

The villagers from Ban Santisuk (Mae La Luang Sub-district in Mae La Noi District) and Ban Huai Dua (Pha Bong Sub-district in Mueang District) weave silk. The Karen people at Ban Pa-Pu of Pha-Bong Sub-district in Muang District weave cloth dyed with natural dyes, Kha Puang traditional woven cloth and Karen traditional woven cloth. The province also produces the popular and beautiful Hmong cloth.
Weaving is also found in the Mae La Noi, Mae Sariang, and Pai Districts.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค