วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/A13.HTML

  ผ้าซิ่นฝ้ายต่อตีนจก
Sin Tor-Tin-Jok


บ้านแม่ต๋ำเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามีที่ราบเพียงเล็กน้อยสำหรับปลูกข้าว มีการทอผ้าฝ้าย และที่บ้านทุ่งจี้ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน ทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายเขลางค์ยกดอก ลายก้นหอย ผ้าไหมลายตาจุ่ม นอกจากนี้ ยังมีการทอผ้าตามอำเภอต่าง ๆ เช่น อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอสบปราบ

    Lampang

Mae-Tam, a small village of Soem-Sai Sub-district in Soem-Ngam District is located on a hillside with only a small area for growing rice. Cotton and silk in patterns including Kae-Lang-Yok-Dok-Kon-Hoy and Ta-Jum are woven at Ban Tung Ji of Tung Kwao Sub-district in Mueang Pan District. Weaving is also found in Hang Chat, Ko Kha, Mae Tha, Chae Hom, and Sop Prap Districts.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค