วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/A14.HTML

    ผ้ายกดอกลายพุ่มข้าวบินฑ์
Phum-Kaow-Bin pattern, Yok Dok cloth

ผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ได้แก่ ผ้าทอยกดอกพื้นเมืองของตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง ผ้าฝ้ายทอมืออำเภอป่าซาง ซึ่งถือเป็น แหล่งผลิตผ้าฝ้ายใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำพูน ผ้าที่ทอเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ ลวดลายผ้าเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ ลายพิกุลกลม ลายดอกพิกุลโยง ลายสุริยะฉาย ลายมาลัย ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ และยังพบผ้าตีนจก ผ้าฝ้าย ผ้าซิ่นพื้นเมืองที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ ปรากฎให้เห็นอยู่ทั่วไป

   Lamphun

The most famous fabric in Lamphun is the local Yok cloth from Wieng-Yong Sub-district in Mueang Lamphun District, and the hand-woven cotton from Pa Sang District, the province's largest weaving area. The fabric from this area is 100% pure cotton, woven in patterns that have been handed down from generation to generation. These patterns include the Pi-kul-Kom,Pi-Kul-Yong, Suriyachai, Malai and Phum-Kaow-Bin-Lek patterns. In Mueang Lamphun, Ban Thi, Ban Hong, and Li Districts, Tin-Jok cloth is also found, as well as cotton "Pha-Sin" in traditional designs.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค