วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/A15.HTML

ผ้าซิ่นต่อตีนจกลาย 16 ตะขอ
Tin-Jok "Pha-sin" in 16-Tar-Kor pattern

    ผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ผ้าตีนจกตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์สวยงาม ฝีมือในการทอ ประณีต พิถีพิถัน น้ำหนักในการทอสม่ำเสมอ อาทิ ลายเครือน้อย ลายเครือกลาง ลายเครือใหญ่ ลายสิบหกหน่วยตัด ลายสิบสองหน่วยตัด ลาย 8 ตะขอ ลาย 4 ตะขอ ลายน้ำอ่าง ลายสองห้อง และลาย 16 ตะขอ นอกจากนี้ ยังมีผ้าทอดอกไม้สุโขทัยที่บ้านคลองสะเกษ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่าน ลานหอยอีกด้วย

    Sukhothai

Sukhothai's most well-known fabric is Tin-Jok from Had-Seaw Sub-district in Si Satchanalai District that is particularly beautiful and striking. This beautiful and unique pattern requires skilled craftsmanship and consistent weaving tension. The patterns include Krua-Noy, Krua-Krang, Krua-Yai, Sixteen-cut, Twelve-cut, Eight-Hook, Four-Hook, Nam-Ang. Song-Hong and 16-Hook. There is a Sukhothai flower fabric at Ban Klong Sa Kes of Wang Namkaow Sub-district in Ban Dan Lan Hoi District.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค