วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/E1.HTML

ผ้าบาติก
Batik cloth


ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ เป็นที่นิยมแพร่หลายของชาวใต้ทั่วไป ซึ่งไม่นิยมสวมเสื้อผ้าที่ผลิตด้วยใยไหม เว้นแต่จะเป็นโอกาสพิเศษ โดยทั่วไปจะนิยมสวมเสื้อผ้าเนื้อบางเบา ลายสีสันฉูดฉาด โดยเฉพาะผ้าบาติด หรือ ปาเต๊ะซึ่งส่วนใหญ่ใช้ทำผ้านุ่ง ผ้าโสร่ง ตัดเสื้อ และใช้เป็นผ้าปูนั่งหรือผ้าคลุมต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว ยังมีผ้าทอ บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง

    Krabi

Batik ro "Pate" cloth is very common of the south, who generally do not wear silk except for special occasions. The daily wear consists of thin, light material in vivid colors. Most common is the tie-dyed cloth called Batik or Pate, which is used in tailored Pate blouses, sarongs and shirts. Ban Kor-Klang of Klong Prasong in Mueang District produces a special woven cloth.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค