ผ้าภาคใต้

ผ้าไทยภาคใต้ - จังหวัดพัทลุง

    ผ้าฝ้ายลายดอกพะยอม
Dok-Pha-Yom patterned Cotton

ผ้าไทยภาคใต้ - จังหวัดปัตตานี


ผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมา
Juan-Tanee or Leema cloth

 

Syndicate content