วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/E2.HTML

    ผ้าทอมือทรัพย์นคร
Sub-Na-Khon hand-woven cloth

 

ผ้าทอมือทรัพย์นคร เป็นผ้าทอมือที่ใช้กี่กระตุกและกี่พื้นเมืองในการทอ ผลิตผ้าทอมือรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผ้าผืน ผ้าชิ้น ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ของชำรวยจากผ้า การทอจะนำด้ายทอมาย้อม หรือมัดหมี่รูปแบบลายต่าง ๆ ทอเป็นผ้าสำเร็จรูป โดยกลุ่มทอผ้าทรัพย์นคร บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ
นอกจากนี้ ยังมีผ้าบาติก ซึ่งนิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ โดยกลุ่มสตรีผ้าบาติก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ และผ้าไหมทอมือพื้นเมือง โดยกลุ่มอาชีพผ้าไหมทอมือบ้านประชาเสรี หมู่ที่ 11 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี

    Chumphon

Sub-Na-khon hand-woven cloth is popular of Chumphon. Using looms and local techniques,villagers produce hand-made cloth in different forms, both large and small. They also make pillowcases, dresses and loincloths that are dyed in a wide variety of colors. These are woven by the Sub Na Khon Weaving Group at Ban Bang Mas of Rub Ror Sub-district in Tha Sae District. Batik is woven by the Handmade Silk Occupation Group at Ban Pra Cha Seri of Kao Kay Sub-district in Sawi District.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค