วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/E5.HTML

ผ้าไหมบาติก
Batik silk


บ้านโคกไผ่ ตำบลพร่อน บ้านวัดพระพุทธ ตำบลพร่อน บ้านตอหลัง ตำบลไพรวัล บ้านโคกชุมบก ตำบลบางขุนทอง ทอผ้าขาวไม่ยกดอก และพัฒนาเป็นการทอยกดอก ลายขิด ลายตัวหนังสือ บ้านกาหลง บ้านป่าไผ่ บ้านสายบน บ้านสันคีรี บ้านโคกสันติ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร บ้านสันติภักดี ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ ทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายลายพื้น ลายลูกแก้ว
และเนื่องจากจังหวัดนราธิวาสมีวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยมุสลิม จึงมีการทำผ้าบาติก ผ้าคลุม ผมสตรีและผ้าละหมาด ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไป

    Narathiwat

Several areas (Ban Kok-Pai and Ban Wat-Phaput of Pron Sub-district, Ban Tor Lang of Prai Wan Sub-district and Ban Kok-Chumbok of Bang-Khunthong Sub-district) started out with basic silk weaving techniques and developed there skills into a wider variety of patterns, including Khid and alphabet. Ban Ka-Long, Ban Pa-Pai, Ban Sai-Bon, Ban San-Kiri and Ban Kok-Santi of Ka-Long Sub-district in Si Sakorn District, Ban Santi Pkakdi and Kok-Sator Sub-district in Rue-Sor District produce silk and plain cotton in the Look-Kaew pattern.
The majority of Narathiwat people also wear also the Thai Muslim costumes, so, they produce batik, headscarves and the "lamard" cloth also.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค