วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/E8.HTML

    ผ้าฝ้ายลายดอกพะยอม
Dok-Pha-Yom patterned Cotton


ผ้าทอบ้านแพรกหา เป็นผ้าทอที่สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของราษฎรชาวแพรกหาในอดีต ลายที่ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นเวลาอันยาวนานนั้น มีอยู่ 2 ลาย คือ ลายตาหมุก กับลายตาราง (ตาหราง) ใน ปัจจุบันผ้าที่ทอประกอบด้วย ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ผ้ายกดอก ผ้าหางกระรอก ผ้าตาหมุก ผ้าตาราง ผ้าตัวหนังสือ ต่างๆ ผ้าลายสายฝน 2 เส้น 3 เส้น ทอโดยกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแพรกหา หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน
นอกจากนี้ ยังมีผ้าทอบ้านทอนชมภู่ ผ้าทอด้วยกี่กระตุก ผ้าทอหน้าเกาะ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะลืมไม่ได้ ผ้าฝ้ายลายดอกพะยอม อำเภอป่าพะยอม

    Phatthalung

Ban Prag-Ha cloth illustrates clearly the traditional heritage of the Ban Pragha villagers. Two patterns have been passed on for centuries and are still worn today: the Tamuk and the Tarang patterns. Various cloths are woven here: loincloths, Mud-Mee, Yok-Dok, Hang-Kra-Rok, Ta-Muk, Trang, Tau-Nangsue cloth and Sai-fon (2 ply and 3 ply) cloth is woven by the Women's Weaving Group of Ban Prag-Ha at Prag-Ha Sub-district in Khuan Khanun District.
Ban Ton Chompoo cloth is hand-woven on a loom in the Nakor style and is done in a natural tie-dye. The famous pattern from this area is woven on cotton and called Dok-Pa-Yom pattern and comes from the Pa Pha Yom District.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค