วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/E9.HTML

ผ้าบาติก
Batik cloth


ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะเป็นผ้าที่พบได้ทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต สามารถนำมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมผม เสื้อผ้า สตรีชาวภูเก็ตดั้งเดิมจะนิยมสวมใส่ผ้า ปาเต๊ะ เช่น เดียวกับพื้นที่อื่นในภาคใต้ และไม่ปรากฎการทอผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายในจังหวัดนี้

Phuket

Batik or Pate is found in Phuket and this cloth is adaptable for an immense variety of uses, from handkerchiefs to headscarves and dress. pate was very popular for elderly women in Phuket. It appeared that there was no silk or cotton weaving in this province.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค